CLICK HERE TO THE LAB @THE MILLS SHOP

ASAKURA SENPU | ICHIMATSU FUROSHIKI | AS008

ASAKURA SENPU | ICHIMATSU FUROSHIKI | AS008

Regular price
$499.00
Sale price
$499.00

Water-repellent wrap
96 cm x 96 cm